ဒေါင်းလုပ်

  • SMETA_ စွမ်းဆောင်ရည်တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှု_A4860824_Periodic_20200812-14_Jiafeng Plastic Products_Rort
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 2019
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_Photo report
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • 19115092 LVMH Group မှလူမှုစာရင်းစစ်
  • HeYuan ChangLin စက်မှုကုမ္ပဏီသည်ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းဖြစ်သည်
  • ISO9001